Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszer

Egyetemünk intézményi „zöld működésére” jellemző a legmagasabb követelményeknek való megfelelés. Ennek érdekében tanúsított MSZ EN ISO 14001:2015 nemzetközi szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerrel (KIR) rendelkezünk, folyamatosan fejlesztjük és optimalizáljuk folyamatainkat a környezetbarát és energiahatékony működés érdekében.

Alább megtekintheti az egyetem MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti tanúsítványát.

SOE_ISO14001_certification83.jpg

Elkötelezettség, motiváció a KIR irányában:

A Soproni Egyetem környezetközpontú irányítása olyan módon történik, hogy a működés, az oktatás és a szolgáltatások minél kevésbé terheljék a munkahelyi, települési és természeti környezetet, amely magába foglalja az ilyen irányú teljesítmény folyamatos javítására való törekvést. Ez az irányítási módszer feltételezi, hogy a környezeti prioritások központi helyet kapnak az Egyetem szervezeti célrendszerében.

A KIR célja:

A környezettudatos irányítás gyakorlati módszereinek elterjesztése és továbbfejlesztése a felsőoktatási, egyetemi, kutatási szférában. 

A KIR alkalmazásának előnye:

 • a KIR rendszer alkalmazásával az Egyetem bizonyítja elkötelezettségét a környezet védelme érdekében,
 • az egyetemi környezetvédelem rendszerezetté tétele,
 • a környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozások és előírások betartásának biztosítása,
 • innovatív szolgáltatások,
 • költségmegtakarítás, a környezetvédelemmel kapcsolatos költségek átláthatóbbá tétele,
 • az működés egészének környezetbaráttá tételével a hulladékgazdálkodás költségeinek csökkenése,
 • környezeti kockázatok csökkentése: váratlan események, havária, esetleges bírságok elkerülése,
 • könnyebb párbeszéd a környezetvédelmi hatóságokkal, a környező lakossággal és más érdekelt felekkel.

A KIR tanúsításaink története:

Az ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetirányítási rendszert 2011-ben építettük ki, majd még ebben az évben először az ISO 14001:2004 szabvány, majd 2015-ben az az ISO 14001:2015 szabvány, szerinti lett tanúsítva az Egyetemen működtetett környezetirányítási rendszer. A Soproni Egyetem jelenlegi KIR tanúsítványa érvényességi idejének kezdete: 2023.07.04., a tanúsítvány érvényességének lejárata: 2026.07.03.

A KIR alkalmazási területe:

A Soproni Egyetemen olyan környezetközpontú irányítási rendszert működtetünk, amely:

 • megfelel az MSZ EN ISO 14001:2015 számú szabvány követelményeinek,
 • kiterjed a folyamatok szabályozására és felügyeletére,
 • tényadatokon alapuló rendszeres méréssel, ellenőrzéssel, illetve műszaki számítással felügyeli a szennyező kibocsátást, és mutatja a működés megfelelőségét vagy a nem megfelelőségét,
 • hatékony beavatkozást biztosít a környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére,
 • a lehetőségeket figyelembe véve biztosítja a tervszerű továbbfejlesztést.

A rendszer működtetésével és továbbfejlesztésével, valamint a vonatkozó jogszabályok és a szabványok előírásainak betartásával biztosítjuk oktatási, kutatási, képzési, szaktanácsadási folyamataink és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásaink környezetkímélő megvalósítását.

Jelentős környezeti hatásaink:

A KIR eljárásrendben a környezeti hatás mátrixában meghatározzuk a környezeti tényezők és hatások feltárásával, értékelésével kapcsolatos eljárásokat, módszereket és felelősségeket. A jelentős környezeti hatások meghatározásához pontrendszert alakítottunk ki, melynél az értékelés szempontjait a hatás súlyossága, a bekövetkezés valószínűsége, valamint a hatás észlelhetősége szerint határoztuk meg.

A környezeti tényezők és hatások vizsgálatát az oktatási és kutatási tevékenységre, valamint a vészhelyzetekre terjesztettük ki. Elköteleztük magunkat, hogy rendszeresen elvégezzük ezeket a vizsgálatokat a jelenleg folytatott és esetleg a későbbiekben megváltoztatott, illetve bevezetésre kerülő újabb technológiák, oktatási módszerek, vagy tevékenységek esetén is.

Jelentős környezeti hatásaink:

 • épületek fűtése,
 • épületek légkondicionálása,
 • kommunális szennyvíz kibocsátás,
 • épületek takarítása,
 • oktatás, kutatás során a laborok vegyszerfelhasználása.

Főbb egyetemi környezetirányítási célok:

A környezeti célok és előirányzatok kitűzésével célunk olyan középtávú feladatok meghatározása, amelyek:

 • figyelembe veszik a feltárt, a környezetre jelentős hatásokat, és azok javítására, csökkentésére irányulnak,
 • megvalósítására a személyi, tárgyi, anyagi és pénzügyi erőforrásokat biztosítjuk.

Főbb célkitűzéseink:

 • A környezettudatos szemlélet oktatása.
 • A laborokban képződő veszélyes hulladékok folyamatos elszállítása.
 • Az energiafelhasználás csökkentése.A SOPRONI EGYETEM KÖRNYEZETI POLITIKÁJA

A SOPRONI EGYETEM KÖRNYEZETI POLITIKÁJA

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek