Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Soproni Egyetem jó gyakorlata az elektromos és elektronikai hulladékok szelektív gyűjtésében

For description in English please scroll down.

---

A Soproni Egyetem nemzetközi szinten is részt vesz az UI GreenMetric E-hulladék Kampányában és a tudatosság fejlesztésében.

Tudtad, hogy minden évben október 14-én tartjuk a Nemzetközi E-hulladék Napot?

Az e-hulladékok kezelése az egyre növekvő elektromos és elektronikai eszköz használat miatt kulcsfontosságú. Európa első helyen áll az egy főre jutó e-hulladék keletkezése terén. A Waste Electrical and Electronic Equipment Forum (WEEE) nemzetközi nonprofit szervezet szerint „az Európai Unió egy-egy háztartásában átlagosan 74 elektronikai cikk található, ezek közül 17 hever használatlanul a fiókokban és a szekrényekben” (fejhallgatók, kábelek, merevlemez, okostelefon stb.).

Az elhasznált készülékek, „kütyük” számos veszélyes anyagot tartalmaznak, melyek környezetkárosítást okoznak, ezért tilos őket a háztartási hulladékba dobni. Kezelésük, újrafelhasználásuk, ártalmatlanításuk szakszerű eljárásokat igényel. Fontos, hogy az e-hulladékokra inkább úgy tekintsünk, mint értékes másodnyersanyagokra, ezért szelektív gyűjtésük minél nagyobb arányban való megvalósítása elsődleges.  

A Soproni Egyetem felelős és elkötelezett az e-hulladék keletkezés megelőzése, a keletkezett e-hulladékok elkülönített gyűjtése terén. A szakszerű szállítást, ártalmatlanítást csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére történő átadással biztosítjuk (MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.). E-hulladékainkról nyilvántartást vezetünk.

A Soproni Egyetemen folyamatos szemléletformáló tevékenységgel, kutatásokkal is támogatjuk ezen a területen a fejlődést, mindezt a hulladékhierarchia, a 3R (csökkentés, újrahasználat, újrahasznosítás), és a körkörös gazdasági modell elveit figyelembe véve. Az egyetem polgársága körében attitűd vizsgálatokat végzünk, annak érdekében, hogy az elvárásoknak még hatékonyabban tudjunk megfelelni.

Tekintsd meg Gyetván Csaba videóját a témakörben, aki a Teplán Elektroniknál mutatja be, hogy mi lesz az e-hulladékunk sorsa!

Watch Csaba Gyetván's video in the topic, who presents the fate of our e-waste at Teplán Elektronik!

---

Best practice of the University of Sopron in the selective collection of electrical and electronic waste
The University of Sopron also participates internationally in the UI GreenMetric E-waste Campaign and in the development of awareness.
Did you know that every year on October 14th we celebrate International E-waste Day?
The management of e-waste is crucial due to the ever-increasing use of electrical and electronic devices. Europe ranks first in the generation of e-waste per capita. According to the international non-profit organization Waste Electrical and Electronic Equipment Forum (WEEE), "every household in the European Union has an average of 74 electronic items, of which 17 lie unused in drawers and cupboards" (headphones, cables, hard drives, smartphones, etc.) .
Used devices and "gadgets" contain many dangerous substances that cause environmental damage, so it is forbidden to throw them in the household waste. Their handling, reuse, and disposal require professional procedures. It is important to view e-waste more as valuable secondary raw materials, therefore the implementation of their selective collection as much as possible is of primary importance.
The University of Sopron is responsible and committed to the prevention of the generation of e-waste and the separate collection of e-waste generated. We ensure professional transport and disposal only by handing over to a licensed waste handler. We keep records of our e-waste.
At the University of Sopron, we support development in this area with continuous attitude-shaping activities and research, all taking into account the principles of the waste hierarchy, the 3Rs (reduction, reuse, recycling) and the circular economic model. We conduct attitude surveys among the university's citizens, in order to be able to meet expectations even more effectively.

Cikk nyomtatása E-mail