Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

A Soproni Egyetem Folyamatos Fejlődése a 2024-es Round University Ranking (RUR) Világrangsorban!

A 2024-es Round University Rankings (RUR) világrangsorában a Soproni Egyetem egyre előkelőbb helyet foglal el a legjobb 1000 intézmény között. Az intézmény megőrizte erős pozícióját a minőségi oktatás terén, miközben folyamatosan fejlődik a tudományos kutatás, a nemzetközi sokszínűség és a pénzügyi fenntarthatóság terén.

 

A Round University Ranking (RUR) 2010 óta létező mértékadó nemzetközi egyetemi rangsor, amely 82 ország közel 1200 vezető egyetemének teljesítményét értékeli 20 egyedi indikátor és az egyetemi tevékenységek 4 kulcsfontosságú területe alapján, melyek az oktatás, kutatás, nemzetközi sokszínűség és pénzügyi fenntarthatóság. A RUR Rankings összes nyers adatát a nemzetközi Thomson Reuters cég szolgáltatja, amelyeknek alapján a RUR Rankings olyan értékelési rendszerként jött létre, amely elegendő információt nyújt az egyetemi teljesítményről az érintettek számára, mint például a hallgatók, az akadémiai közösség, az egyetemi vezetés és a politikai döntéshozók.

 

A Soproni Egyetem a 2024-es átfogó rangsorban a „World League”, azaz „világ” fokozatú besorolásban található. Az intézmény bekerült a legjobb 1000 egyetem közé, ahol a tavalyi pozícióját 62 hellyel javítva a 912. helyen áll, míg a hazai egyetemek rangsorában a 9. helyet szerezte meg. Kiemelendő, hogy a világ 1168 egyeteme közül a Soproni Egyetem az Oktatás tématerületen („Teaching Ranking”) hazai szinten a 6., míg világviszonylatban az 582. helyen található.

 

A Soproni Egyetem 2024-es RUR rangsorbeli sikerei szemléltetik az intézmény elkötelezettségét, erőfeszítéseit a kiválóság és folyamatos fejlődés iránt, amely méltán helyezi az egyetemet a Közép-Európa egyik vezető oktatási és kutatási központjai közé.

 

A tématerületi besorolások alapján a további helyezések és javulás (a 2023-as bázisévhez képest):

 • Kutatás területen: hazai 9., világ 1032. helyezett (pontszámok alapján 52%-os javulás)
 • Nemzetközi sokszínűség területen: hazai 9., világ 979. helyezett (pontszámok alapján 54%-os javulás)
 • Pénzügyi fenntarthatóság területen: hazai 9., világ 1011. helyezett (pontszámok alapján 56%-os javulás)

Egyes indikátoroknál kapott pontszámok szerint 2024-ben a Soproni Egyetem erős előre lépést mutat:

 • Kiemelendő a 2023-as bázisévhez képest, hogy a Kutatás („Research Ranking”) tématerületen belül az elért pontszámok alapján:
  • az egy főre jutó citációk indikátora („Citations per academic and research staff”) mintegy meghétszereződött;
  • a normalizált idézések impaktjára vonatkozó mutató („Normalized citation impact”) több mint négyszeres érték;
  • az oktatókra és kutatókra vetített tudományos közlemények mutató („Papers per academic and research staff”) csaknem hatszoros.
 • A Nemzetközi sokszínűség („International diversity”) tématerületen belül:
  • a tudományos munkával kapcsolatos indikátorok tekintetében a nemzetközi társszerzőséggel megvalósuló publikációk mutatója („Share of international co-authored papers”) több mint tízszeres érték,
  • az új média indikátor („New media impact”) több mint kétszeres, míg
  • a nemzetközi szint mutatója („International level”) másfélszeres,
  • továbbá nőtt a nemzetközi hallgatók száma is.
 • A Pénzügyi fenntarthatóság („Financial Sustainability Ranking”) tématerület eredményei is szembetűnők:
  • az oktatói, valamint hallgatói létszámra jutó intézményi bevétel mutatója („Institutional income per academic staff/students”) közel kétszeres érték,
  • a pénzügyi fenntarthatóság indikátora („Level of Financial Sustainability”) másfélszeres érték.

Az indikátoroknál tapasztalható legjobb helyezések:

 • az oktatói állományra jutó doktori fokozatok tekintetében a hazai 5. helyen, világ szinten a 609. helyen;
 • a nemzetközi akadémiai személyzet aránya szerint a hazai 5. helyen, világ szinten a 734. helyen;
 • az oktatói létszámra jutó intézményi bevétel alapján a hazai 7. helyen, világ szinten a 776. helyen;
 • a hallgatói létszámra jutó intézményi bevétel vonatkozásában a hazai 6. helyen, világ szinten a 699. helyen pozícionálta magát.

 

Az eredmények jól tükrözik a Soproni Egyetemen végzett kimagasló munkát, ezért világ szinten is a folyamatos fejlődésre és a kiválóságra törekvő intézmények között tartják számon.

 

A Soproni Egyetem 2024. évi Round University Ranking profilja itt érhető el:

 

https://roundranking.com/universities/university-of-sopron.html?sort=O&year=2024&subject=SO

Cikk nyomtatása E-mail