Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKINGS

gm02.png

A Soproni Egyetem a „Zöld Egyetem” ideológiája alatt, egy olyan elvet nevez meg és tesz magáévá, amely nemcsak a fenntarthatósági, környezettudatos oktatást teszi kötelezővé, hanem megalapozza mindazokat a stratégiai lépéseket is, amelyek az elméleten túlmutatva, a gyakorlatba helyezik a környezet megóvását, tudatos és önkéntes védelmét (SOE Fenntartható Fejlődési Stratégia 2019).

A Soproni Egyetem fenntartható fejlődés iránt tett erőfeszítéseinek értékelése, belső-külső megítélése kulcsfontosságú a további fejlesztési, stratégiai elképzelések megfogalmazásához, valamint a környezeti teljesítmény alakulásának objektív méréséhez.

A Soproni Egyetem „Zöld Egyetem” ideológia megvalósulásának környezeti teljesítményértékelése és minősítése két vonalon valósulhat meg:

  • az egyik lehetőség a szervezet idősoros környezeti mutatóinak (KIR-hez, környezetirányítási rendszerhez kapcsolódóan) nyomon követése (belső értékelés),
  • a másik lehetőség a nemzeti, valamint nemzetközi szinten más egyetemekhez való viszonyítás, amely pl. egységesített, felsőoktatási intézményekre kidolgozott indikátorokon alapuló rangsorolás szerint végezhető el (külső értékelés).

Mindkét megoldás (belső-külső értékelés) megalapozza a szervezet rövid-, közép- és hosszútávú folyamatos fejlesztését.

A nemzeti és egyben nemzetközi mérés, rangsorolás és viszonyítás egyik kiváló eszköze az Indonéz Egyetem (Universitas Indonesia) által kifejlesztett mutatószámokon alapuló „UI GreenMetric World University Rankings” módszer. A világszinten alkalmazott, kifejezetten egyetemek fenntarthatósági rangsorolására kifejlesztett eljárásra való felkészülés során az egyetem tovább fejlesztheti, kibővítheti az MSZ EN ISO 14001 szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszerében a környezeti teljesítménye mérésére kidolgozott indikátorait.

A rendszerben való részvételre történő alapos felkészülés („UI GreenMetric World University Rankings” indikátorokhoz kötődő adatgyűjtési eljárások létrehozása és az adatgyűjtés) után, a Soproni Egyetem először 2020-ban mérettete meg magát és bekapcsolódott a nemzetközi rangsorolási rendszerbe.

A presztizs értékű világrangsort 2010-ben hívták életre az egyetemi kampuszok fenntarthatóságáért tett erőfeszítések mérésére. Az akkor, a világ 35 országának 95 egyetemével induló kezdeményezés, 2019-re már 780 intézményt foglalt magába, míg 2020-ra 84 ország 912 legzöldebb egyetemét tömöríti.

 

„Ez azt mutatja, hogy az UI GreenMetric-et nemzetközileg elismerték, mint a világ első és egyetlen, fenntarthatóságról szóló egyetemi rangsorát.” (UI GreenMetric Guideline, 2019)

 

Az UI GreenMetric indikátor rendszere nagy hangsúlyt fektet az egyetemek felelősségének kérdéseire az ENSZ Agenda 2030 – Fenntartható Fejlődési Célok (SDGs) és a világszintű komplex kihívások vonatkozásában, különösen a Covid-19 pandémiával való küzdelemre. Mérőszámai között az „Education and Research (ED) – Oktatás és Kutatás” terület kapcsolódik a legtöbb SDG-hez (13 db SDGs). (UI GreenMetric Guideline, 2020)

gm01.jpeg
1. ábra. UI GreenMetric fő indikátor csoportjai és a Fenntartható Fejlődési Célok kapcsolata. (UI GreenMetric Guideline, 2020) 

A UI GreenMetric mutatókon keresztül a „zöld teljesítmény” objektíven mérhetővé válik, ami kiváló alapját jelenti a fenntarthatósággal kapcsolatos célirányos fejlesztéseknek és az évről évre való előrehaladás értékelésének. Elemzéseket kellett végeznünk az intézmény zöldfelületei, beépített és nyitott terei, energiatakarékos eszközei, épületállománya, megújuló energiaforrásai, energiafelhasználása, üvegházhatású gázok kibocsátása, ennek csökkentésére tett intézkedései, hulladékkezelési és újrahasznosítási elvei, szelektív hulladékgyűjtése, vízvédelmi programja, zéró emissziós járművekkel kapcsolatos sajátosságai, fenntarthatósággal kapcsolatos kurzusai, öntevékeny hallgatói szervezetei és tudományos publikációi tekintetében.

A felmérés rámutatott az erősségekre és a fejlesztendő területekre. Kiemelendő, hogy nagymúltú intézményünk 2020-ban hazai szinten 6. helyezett. Kimagasló pontszámot ért el a fenntarthatósággal kapcsolatos „Oktatás és kutatás” (teljesítmény: az elérhető pontszám közel 65%-a, hazai 6. helyezés), valamint az „Elhelyezkedés és infrastruktúra” (teljesítmény: az elérhető pontszám közel 50%-a, hazai 4. helyezés) területén, köszönhetően a témához kapcsolódó nagyszámú kurzusunknak és tudományos kutatásainknak, valamint az egyetem csodálatos zöld környezeti adottságainak. Fejlesztendő fókuszterületeink többek között a régi épületállomány zöld irányelvek szerinti korszerűsítése, a hulladékgazdálkodás még hatékonyabbá tétele, a víztakarékossági programok indítása.

Kiemelt UI GreenMetric fenntarthatósági indikátorok az oktatási tevékenység és tudományos munka mérésére, a következők:

  • Fenntarthatósági kurzusok az összes kurzus arányában
  • Fenntarthatósági kutatások forrásainak aránya az összes kutatási forráshoz képest
  • Fenntarthatósághoz kapcsolódó tudományos publikációk száma
  • Fenntarthatósághoz kapcsolódó események száma
  • Fenntarthatósággal kapcsolatos hallgatói szervezetek száma
  • Az egyetem fenntarthatósági célokra fordított egy éves költségvetése százalékos arányban a teljes egyetemi költségvetéshez képest

 

„2020-ban első alkalommal vettünk részt a megmérettetésben, így az elért eredményt úgy tekintjük, mint egy rajtpozíciót. A következő esztendőkben rendkívül ambiciózus terveink vannak annak vonatkozásában, hogy a rangsorban egyre előkelőbb helyezést érjünk el.”  - nyilatkozta Prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora.

 

A 2020-as világranglista világelsője a holland „Wageningen University & Research”, a második helyezett brit Oxfordi Egyetem, a harmadik helyezett brit Nottinghami Egyetem, negyedik a Nottingham Trent University, ötödik a University of California, Davis. 

A Soproni Egyetem új belépőként 2020-ban az elért 4575 ponttal, nemzetközi szinten a 912 indulóból az 590. helyet, míg a hazai 8 indulóból a 6. helyet hozta. Hazai egyetemek közül a világrangsorban 59. a Pécsi Tudományegyetem, 86. a Szegedi Tudományegyetem, 162. az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 236. a Debreceni Egyetem, 505. a Budapesti Üzleti Főiskola, 608. a Miskolci Egyetem, 804. a Budapesti Metropolitan Egyetem.

Az UI GreenMetric honlapja: http://greenmetric.ui.ac.id/  

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek