Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

UI GreenMetric

A RANGSOROLÁS BEMUTATÁSA ÉVENKÉNT

A RANGSOROLÁS BEMUTATÁSA ÉVENKÉNT

2023 - ÚJRA ARANY fokozatban és HAZAI TOP 3-ban a Soproni Egyetem a MÉRTÉKADÓ FENNTARTHATÓSÁGI VILÁGRANGSORBAN

A Soproni Egyetem az UI GreenMetric mérvadó környezetvédelmi és fenntarthatósági világrangsorban 2023-ban a hazai 3. és világ 130. legzöldebb egyetemként került fel, 76 hellyel megjavítva tavalyi eredményét, ami egyedülálló a hazai résztvevő intézmények között.

Idén is arany fokozatot ért el és 8200 ponttal (Gold cluster: 7501-10000 pont) a globális TOP 10% határához jutott, a több mint 86 országot és 1183 intézményt számláló nemzetközi rangsorban.

A Soproni Egyetem 2023-as rangsor értékelési ciklusában is bizonyította, hogy méltó képviselője a Zöld Egyetem címnek, melynek filozófiája mélyen gyökerezik az intézmény múltjában és napjainkban is meghatározó módon átszövi az oktatási, kutatási, szolgáltatási és harmadik missziós tevékenységeket.

A 2023-as UI GreenMetric felmérés fókuszában a fenntartható egyetemek innovációinak, hatásainak és jövőbeli irányainak vizsgálata állt az UI GreenMetric indikátorok és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (SDG-k) alapján.

A Soproni Egyetem 12 hazai résztvevő egyetem között összesítésben érte el a 3. helyet. A kulcsterületek vonatkozásában a „Közlekedés” és „Vízgazdálkodás” értékelési dimenzióban hazai 1. helyre került, hazai 2. helyezett az „Energia és klímaváltozás” területen, valamint megerősítette pozícióját a hazai 3. helyezéssel a fenntarthatósággal kapcsolatos „Oktatás és Kutatás” kulcsterületen, ill. hazai 4. helyezett a „Hulladékgazdálkodás” teljesítmény dimenzióban („Elhelyezkedés és infrastruktúra” esetén hazai 5.).

Bővebben

Bővebben

Energiafelhasználás és klímaváltozás

Energiafelhasználás és klímaváltozás

Környezeti teljesítményünk alakulását az „Energiafelhasználás és klímaváltozás” dimenzióban lényeges kritériumok mentén mutatjuk be.

Az alábbi indikátorok azt fejezik ki, hogy az egyetem mennyi figyelmet fordít az energiafelhasználással kapcsolatos kérdésekre. Kiemelt figyelmet kap az energiatakarékos készülékek használata, az automatizált épületek/intelligens épületek megvalósítása és kivitelezése, a megújuló energia felhasználása, a teljes villamos energia-felhasználás, az energia megtakarítási programok, a zöld épületek kritériumainak alkalmazása.

Az klímaváltozással és emissziókkal kapcsolatos indikátorok megmutatják, hogy az egyetem mekkora hangsúlyt fektet az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdésekre. Fontos szerepet kapnak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást segítő és mérséklő programok, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló irányelvek, a karbonlábnyom alakulása (UI GreenMetric WUR Guideline magyar fordítás, PTE & SZTE, 2019).

 

Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás

Környezeti teljesítményünk alakulását a „Hulladékgazdálkodás” dimenzióban lényeges kritériumok mentén mutatjuk be.

 

A hulladékkezelési és újrahasznosítási tevékenységek fő tényezők a fenntartható környezet megteremtésében. Az egyetemi alkalmazottak és a hallgatók egyetemen végzett tevékenysége sok hulladékot eredményez, ezért az egyetemnek figyelembe kell vennie néhány újrahasznosítási és hulladékkezelési programot, mint például az újrafeldolgozás, a szerves hulladék kezelése, a szervetlen hulladék kezelése, a mérgező/veszélyes hulladék újrahasznosítása, a szennyvízkezelés, a papír és a műanyag felhasználásának csökkentését célzó irányelvek alkalmazása az egyetemen (UI GreenMetric WUR Guideline magyar fordítás, PTE & SZTE, 2019).

Közlekedés és tömegközlekedés

Közlekedés és tömegközlekedés

Környezeti teljesítményünk alakulását a „Közlekedés és tömegközlekedés” dimenzióban lényeges kritériumok mentén mutatjuk be.

A közlekedési eszközök fontos szerepet játszanak az egyetemek szén-dioxid-kibocsátásának és szennyezőanyag-kibocsátásának szempontjából.  A közlekedéspolitika célja, hogy támogassa az egyetemi buszok és kerékpárok használatát az egyéb gépjárművek forgalmának csökkentésén keresztül az élhetőbb és egészségesebb környezet elérése érdekében. A gyalogosokra vonatkozó irányelvek arra ösztönzik a hallgatókat és az egyetemi alkalmazottakat, hogy az egyetem épületei közötti távot gyalog tegyék meg és mellőzzék a saját gépjárművek használatát. A környezetbarát tömegközlekedés használata csökkenti az egyetem karbonlábnyomát (UI GreenMetric WUR Guideline magyar fordítás, PTE & SZTE, 2019).

UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKINGS

UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKINGS

A Soproni Egyetem a „Zöld Egyetem” ideológiája alatt, egy olyan elvet nevez meg és tesz magáévá, amely nemcsak a fenntarthatósági, környezettudatos oktatást teszi kötelezővé, hanem megalapozza mindazokat a stratégiai lépéseket is, amelyek az elméleten túlmutatva, a gyakorlatba helyezik a környezet megóvását, tudatos és önkéntes védelmét (SOE Fenntartható Fejlődési Stratégia 2019).

A Soproni Egyetem fenntartható fejlődés iránt tett erőfeszítéseinek értékelése, belső-külső megítélése kulcsfontosságú a további fejlesztési, stratégiai elképzelések megfogalmazásához, valamint a környezeti teljesítmény alakulásának objektív méréséhez.

A Soproni Egyetem „Zöld Egyetem” ideológia megvalósulásának környezeti teljesítményértékelése és minősítése két vonalon valósulhat meg:

  • az egyik lehetőség a szervezet idősoros környezeti mutatóinak (KIR-hez, környezetirányítási rendszerhez kapcsolódóan) nyomon követése (belső értékelés),
  • a másik lehetőség a nemzeti, valamint nemzetközi szinten más egyetemekhez való viszonyítás, amely pl. egységesített, felsőoktatási intézményekre kidolgozott indikátorokon alapuló rangsorolás szerint végezhető el (külső értékelés).

Mindkét megoldás (belső-külső értékelés) megalapozza a szervezet rövid-, közép- és hosszútávú folyamatos fejlesztését.

Network

Network

SOPRONI EGYETEM A UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKINGS NETWORK TAGJA

A Soproni Egyetem 2020-ban első alkalommal indult az Universitas Indonesia által kidolgozott Green Metric Zöld Egyetemi Világrangsorolásban. A rangsort 2010-ben hívták életre az egyetemi kampuszok fenntarthatóságáért tett erőfeszítések mérésére, amely 2020-ra 84 ország 912 legzöldebb egyetemét tömörítette. A 2020-as megmérettetés során a Soproni Egyetem kimagasló pontszámot ért el a fenntarthatósággal kapcsolatos „Oktatás és kutatás”, valamint az „Elhelyezkedés és infrastruktúra” területén, köszönhetően a témához kapcsolódó nagyszámú kurzusunknak és tudományos kutatásainknak, valamint az egyetem csodálatos zöld környezeti adottságainak.